Styret

Akvarell Cat 3

Synnøve Larsen

Leder

 

Speiderbakken 4

9475 Borkenes

Tlf: 47254384

E-post:
leder@halogalandkatten.no

Akvarell Cat 3

Ronny Henriksen

Nestleder 

Verslebakken 4
9408 Harstad

Tlf: 93290161

E-post:
ronnyhen@broadpark.no

Akvarell Cat 3

Britt Jarling & Sissel Doh

Sekretær

 

Aspeliveien 45

9415 Harstad

Tlf: 90638358 

E-post:
sekretaer@halogalandkatten.no

post@halogalandkatten.no

Akvarell Cat 3

Mariann Skaanevik

Kasserer

Oldran 3 f
9411 Harstad

Tlf: 91142013

Epost:

kasserer@halogalandkatten.no

Akvarell Cat 3

Britt Jarling

Styremedlem

 

Aspeliveien 45

9415 Harstad

Tlf: 90638358

 

E-post: britt@nordiclynx.no

Akvarell Cat 3

Marie Wessel Vangen

Styremedlem

 

Stikkveien 2

9403 Harstad

Tlf: 92659936

 

'

E-post: mariewessel@icloud.com

Akvarell Cat 3

Synnøve Larsen

Utstillingssekretær

 

Speiderbakken 4

9475 Borkenes

Tlf: 47254384

 

E-post:

utstilling@halogalandkatten.no

Akvarell Cat 3

Vibeke Tobiassen

Revisor

Akvarell Cat 3

Linn-Mari Dallager

Webmaster

Tlf:99150252

Epost:

linnmsivertsen@gmail.com

Postadresse

 

Hålogalandkatten v/Britt Jarling

Aspeliveien 45

9415 Harstad

Epost:

post@halogalandkatten.no