Styret

Akvarell Cat 3

Helen Aandal

Leder

 

Tjeldsundveien 395

9430 Sandtorg

Tlf: 90156831

E-post:
leder@halogalandkatten.no

Akvarell Cat 3

Ronny Henriksen

Nestleder 

Verslebakken 4
9408 Harstad

Tlf: 93290161

E-post:
ronnyhen@broadpark.no

Akvarell Cat 3

Synnøve Larsen

Sekretær

 

Torgveien 5

9406 Harstad

Tlf: 47254384

E-post:
sekretaer@halogalandkatten.no

post@halogalandkatten.no

Akvarell Cat 3

Mariann Skaanevik

Kasserer

Oldran 3 f
9411 Harstad

Tlf: 91142013

Epost:

kasserer@halogalandkatten.no

Akvarell Cat 3

Britt Jarling

Styremedlem

 

Aspeliveien 45

9415 Harstad

Tlf: 90638358

 

E-post: britt@nordiclynx.no

Akvarell Cat 3

Hanne Uhre

Styremedlem

 

Øvraveien 28

8406 Sor5tland

Tlf: 91565594

 

'

E-post: hanneuhre@hotmail.com

Akvarell Cat 3

Synnøve Larsen

Utstillingssekretær

 

Torgveien 5

9406 Harstad

Tlf: 47254384

 

E-post:

utstilling@halogalandkatten.no

Akvarell Cat 3

Vibeke Tobiassen

Revisor

Akvarell Cat 3

Linn-Mari Dallager

Webmaster

Tlf:99150252

Epost:

linnmsivertsen@gmail.com

Varamedlem

 

Line Uhre

Sigerfjordveien 365

8405 Sortland

Tlf: 95040006

Epost:

lineuhr@gmail.com 

Postadresse

 

Hålogalandkatten v/Britt Jarling

Aspeliveien 45

9415 Harstad

Epost:

post@halogalandkatten.no